Marka Miljanova 3/8

+381 62 420 120

DUŠAN VUKOVIĆ

Načelnik Odeljenja za dečiju psihologiju, socijalnu, pedagošku i preventivnu delatnost na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Radi u Poliklinici sa laboratorijama NS Lab – link na NS Lab (www.nslab.rs)

Obrazovanje

Osnovnu školu i Gimnaziju Dušan Vasiljev, matematičko programerski smer je završio u Kikindi. Osnovne studije, magistarsku tezu i doktorsku disertaciju odbranio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.Specijalizacija medicinske psihologije, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Karijera

Od 2002. godine i sada, stalno zaposlen na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojovdine, od 2011 na poziciji Načelnika. Od 2004 godine samostalno obavlja diferencijalno dijagnostičku i psihoterpijsku delatnost u većem broju Specijalističkih ordinacija. Jedan od osnivača Poliklinike sa laboratorijama NS Lab iz Novog Sada.

Stalni sudski veštak. Nosilac DAAD stipendije Nemačke vlade. Učestvovao na velikom broju stručnih kongresa (inostranih i domaćih). Autor i koautor je brojnih naučnih radova koji su izlagani u zemlji i inostranstvu i objavljeni u referentnim časopisima. Otac dva sina.