Marka Miljanova 3/8

+381 62 420 120

VERICA MIJOVIC

Profil

NLP Trener i Integrativni kouč, međunarodni sertifikati (IANLP, INHNLP, ABNLP). Autor koncepta edukacije za profesionalni i lični rast i razvoj “DIREKCIJA ZA USPEH”. Trener poslovnih i razvojnih veština i Konsultant za zapošljavanje i razvoj karijere. Više od osam godina iskustva u kreiranju i vođenju individualnih i grupnih programa. Deset godina korporativnog iskustva na višim menadžerskim pozicijama

NLP trener I integrativni kouč

Kreira i vodi personalizovane programe, treninge, koučing i radionice. Realizuje individualne i grupne edukacije za pojedince, timove i organizacije. Bavi se poslovnim veštinama - komunikacija, prezentovanje, javni nastup, prodaja, pregovaranje, upravljanje projektima, vođenje sastanaka, vođenje timova. Bavi se razvojnim veštinama po NLP metodologiji - ciljevi, vrednosti, uverenja, strategija, motivacija, uticajna komunikacija, napredni modeli, tehnike i alati. Bavi se integrativnim koučingom u svrhu rešavanja unutrašnjih konflikata i blokada, aktiviranja ličnih resursa i ostvarivanja punog potencijala pojedinaca i timova. Ostvarila saradnju sa više od 100 klijenata i održala više od 3000 sati edukacije. Relizovala individualne i grupne treninge i koučing za zaposlene u kompanijama: Knjaz Miloš, Polimark, Opel, Premtec, Delta Agrar, McCann, NewCunst&Sago, PharmaSwiss, Pharmanova, Bimed, Medinic, St.Jude Medical, Nelt, Koton, MK Fintel Wind, Sabores, Acapulco Events, Agencija za bezbednost saobraćaja i druge.

Korporativno iskustvo

Radila u šest velikih kompanija kao menadžer u oblasti prodaje i marektinga. Angažovana na više od 20 brendova i uspešno lansirala više od 30 projekata. Bila član tima za inovacije, trener Oxigen akademije, Top perforemer na brendu. Pohađala i vodila brojne edukacije u oblasti prodaje, marketinga i menadžmenta

Stručna edukacija i sertifikati

NLP Assistant Trainer Master (IANLP), NLP Gradionica Beograd
NLP Assistant Trainer Practitioner (IANLP), NLP Gradionica, Beograd
NLP Trainer (IANLP, INHNLP), Mirroras Centar, Zagreb
NLP Master (IANLP, INHNLP, ABNLP) Mirroras Centar, Zagreb
NLP Practitioner (IANLP, INHNLP, ABNLP) Mirroras Centar, Zagreb
Integrative Coach (IANLP), Life&Mind Studio, Beograd

Formalno obrazovanje

Diplomirani inženjer saobraćaja, Saobraćajni fakultet u Beogradu